Pravidelná aj nepravidelná doprava ucelených vlakov vlastnými alebo prenajatými dopravnými prostriedkami.

Medzinárodná a vnútroštátna preprava nákladných vlakov na Slovensku, v Maďarsku a v Česku.

Spolupráca so súkromnými i štátnymi železničnými spoločnosťami na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Čechách, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku a v Slovinsku.

Obsluha vlečiek zákazníkov spojená s východzími resp. končiacimi vlakmi

Doplnkové služby spojené s prepravou tovaru podľa potrieb zákazníka.

Vzťahy medzi zákazníkmi (prepravcami) a spoločnosťou ako dopravcom upravuje Prepravný poriadok spoločnosti.

Cenové dopyty a ponuky sú spracovávané individuálne podľa požiadaviek zákazníka. Dopyty na dopravné služby po železnici prosíme zasielať na e-mail: hruska@petrolsped.sk

Close Menu